Bij Eqrian begrijpen we als geen ander dat ieder mens uniek is, met eigen behoeften en uitdagingen. Daarom bieden wij zowel coaching als counseling aan - twee verschillende, maar elkaar aanvullende vormen van begeleiding. Met of zonder onze paarden als co-begeleider.

Maar wat betekenen coaching en counseling eigenlijk en hoe weet je welke vorm van ondersteuning het beste bij jou past?

Coaching

Coaching is een toekomstgerichte begeleiding die zich richt op persoonlijke ontwikkeling en het bereiken van jouw specifieke doelen in de buitenwereld. Als jouw coach, begeleiden we jou in het proces van het ontdekken van jouw volle potentieel. We helpen je inzicht te krijgen in jouw vaardigheden en ambities, en bieden ondersteuning in het stellen van haalbare doelen. Coaching is ideaal voor mensen die:

  • Hun (professionele) vaardigheden willen aanscherpen
  • Persoonlijke doelen willen stellen en bereiken
  • Op zoek zijn naar een balans in werk en privéleven
  • Leiderschaps- en teamvaardigheden willen ontwikkelen

In coachingssessies staat actie centraal; we werken samen aan een plan om jouw doelen te bereiken of een nieuw perspectief te creëren terwijl we jou de tools en technieken bieden om zelfverzekerd vooruitgang te boeken.

Counseling

Counseling daarentegen, is een proces dat zich meer richt op jouw innerlijke wereld. Jouw emotionele welzijn en het omgaan met persoonlijke issues. Counseling omvat coaching. Wanneer je met coaching vastloopt, bijvoorbeeld wanneer je wel weet wat jij moet doen en dat ook kan en wil, maar het toch niet op de essentiële momenten lukt. Grote kans dat een innerlijk blokkade jou belemmert. Met counseling richt je je op gedragsverandering. Het is een therapeutische benadering waarbij we dieper ingaan op jouw (onbewuste) gevoelens, gedachten en gedragspatronen.

Counseling is bijzonder waardevol voor mensen die:

  • Persoonlijke of emotionele problemen ervaren
  • Moeilijkheden ondervinden in hun relaties
  • Worstelen met levensveranderingen, zingevingsvraagstukken en transitiefases
  • Omgaan met rouw of verlies

Alles kan van de mens worden afgenomen, behalve één ding: de laatste van de menselijke vrijheden – om iemands houding te kiezen in een bepaalde reeks omstandigheden, om zijn eigen weg te kiezen.

~ Viktor Frankl

Tijdens counseling bieden we een veilige, vertrouwelijke omgeving waar jij jouw gevoelens, zorgen en belemmeringen kunt verkennen. Samen werken we aan het begrijpen en oplossen van de uitdagingen waarmee je geconfronteerd wordt, met het doel jouw emotionele welzijn en veerkracht te verbeteren.

Hoewel coaching en counseling dus verschillende benaderingen hebben, vullen ze elkaar aan.